Plávaním ku zdraviu

Naši tréneri

Mgr. Martina Belancová Martincová

Predseda OZ „Plávaním ku zdraviu“

Deniska Siváčková

Mladá energická trénerka

Hľadáme trénerov plávania !
Ak máš záujem kontaktuj nás.

Plávaním ku zdraviu

Združenie so zameraním na plávanie sme založili v roku 2016 za účelom rozvoja plaveckej gramotnosti ľudí všetkých vekových kategórií, rozvoja športovej zdatnosti mládeže či osvojenia si zdravého životného štýlu. Chceme tak prispieť k zlepšovaniu zdraviu širokej verejnosti pričom môžeme uplatniť svoje bohaté teoretické vedomosti a praktické zručnosti.

Naši tréneri patria ku kvalifikovaným športovým odborníkom v oblasti plávania a pohybovej prípravy s bohatými niekoľko ročnými skúsenosťami rôznych vekových a výkonnostných kategórií.

Naším cieľom je ponúknuť kvalitný plavecký tréning širokej verejnosti. Zdokonaľovať plavecké techniky a zručnosti každého jedného plavca. Mnohé plavecké kluby či školy plávania ponúkajú plávanie najmä pre deti. My sme však tento projekt vytvorili ako pre deti tak aj dospelých, pracujúcich ľudí, ktorí trávia mnohé hodiny denne sediac za počítačom v kancelárií.

Tréningy Swimm4fit ponúkajú pre ľudské telo vynikajúcu oddychovú i keď fyzickú aktivitu, pri ktorej uvoľníte namáhané svaly chrbtice, odľahčíte svoje kĺby a dokonca aj svoju myseľ.

Naša práca vychádza zo 4 elementov, ktoré motivujú našu prácu a smerujú nás k našim 4 cieľom

Pozitívny vzťah k pohybu

 Vytvárať pozitívny vzťah ľudí, od najmenších detí až po dospelých k plávaniu a k športu celkovo.

Kvalita

Ponúknuť kvalitnú výučbu plávania deťom aj dospelým na základnej, pokročilej a výkonnostnej úrovni.

Efektivita

Naučiť plávať a zdokonaľovať plaveckú techniku a zručnosti v plávaní.

Zlepšenie zdravia

Ponúkať aktivity zamerané na pohyb vo vode, čím pozitívne ovplyvňovať fyzickú a rovnako aj psychickú stránku človeka.

Menu