Plávate prsia správne? Najdôležitejšia je súhra rúk a nôh

Prsia patria medzi najpopulárnejšie plavecké štýly, preferuje ich aj mnoho rekreačných plavcov, ktorí sú v kontakte s vodou akurát v lete na kúpalisku či v mori. Niet sa čo čudovať, na prvé zdanie je technika jednoduchá, osvojí si ju aj laik. Ide však o mylnú predstavu, plávanie pŕs nezvládne hocikto, ako sa hovorí, „ľavou zadnou“. 

 

Technika tohto plaveckého štýlu má svoje špecifiká a my sa na nich dnes pozrieme.

 

Ako správne plávať prsia?

 

Na to, aby sme tento plavecký štýl obsiahly, musíme poznať aj teoretické východiská. Konkrétne musíme mať zvládnutú ako prácu nôh, tak prácu rúk. Horné aj dolné končatiny totiž pri plávaní pŕs zohrávajú nesmierne dôležitú úlohu a každá časť má svoje pravidlá. Poďme na nich.

 

Ako hýbať nohami?


Začnime tým, čo robia naše dolné končatiny.

 

Ich pohyb – v plaveckej terminológii kop – môžeme rozdeliť do dvoch fáz. Krčiacej a vystieracej, alebo, ak chcete, priťahovacej a záberovej (nájdete tiež označenia ako prípravná a propulzívna). 

 

Začíname priťahovacou fázou, v ktorej sú naše nohy vystreté, chodidlá vedľa seba smerujúce nadol. Postupne krčíme nohy v kolenách a pätami, otočenými od seba, sa približujeme k zadku. V momente, keď sú naše chodidlá od seba v najväčšej vzdialenosti, širšej ako naše boky, začína druhá fáza.

 

Záber vykonávame prudkým pohybom chodidiel smerom dozadu, čím sa odrazíme vpred. Kop robíme po kruhovej dráhe a končí sa v momente, keď sú naše nohy opäť vedľa seba vo vystretej polohe.

Ako hýbať rukami?

 

Pozor! Ruky a nohy nepracujú súčasne! Striedajú a dopĺňajú sa. Zvládnutie tejto súhry je mimoriadne dôležité k tomu, aby sme sa naučili ako správne plávať prsia.

 

Pohyb horných končatín delíme tiež na dve fázy – prípravnú a záberovú

 

Prvá fáza začína ihneď po ukončení prsiarskeho kopu, ruky máme súmerne vystreté pred sebou. Dlane smerujú od seba do strán, s miernym sklonom smerom ku dnu. V tejto polohe naplno využívame rýchlosť zo záberu nôh, je teda potrebné zotrvať v nej.

 

Záber rúk začína pohybom paží od seba po oblúkovej dráhe dole do strán, nie po hladine. Keď sú naše ruky od seba širšie, ako je vzdialenosť našich pliec, začíname prirodzene krčiť lakťami a hýbať pažami naďalej do strán a teraz už aj dozadu. 

 

Pri konci oblúku paže dvíhame hore pod hruď, lakte nesmú presahovať úroveň ramien. Ruky sú k sebe priblížené na vzdialenosť niekoľkých centimetrov, záberovú fázu končíme vystieraním pri hladine, aby sme minimalizovali odpor vody.

 

Čo dýchanie?

 

Tvár je celý čas ponorená pod vodou, smeruje ku dnu. Dvíhame ju ku hladine v priebehu prípravnej fázy rúk a vynárame sa na samom začiatku ich záberu. Vydychujeme do vody, pričom fáza nádychu musí byť dlhšia, ako fáza výdychu.

 

Pamätajte, najlepšie sa plávať prsia naučíte pravidelným a poctivým tréningom. Nie je to však len tak, skočiť do bazéna a pilovať to, čo ste si odniesli z teórie. Ak chcete plávať prsia správne a čo najefektívnejšie, zverte sa do rúk skúsenému trénerovi. 

Menu