Správne dýchanie pri plávaní je nevyhnutné, aby ste podali dobrý výkon

Nielen správna technika, ale aj správne dýchanie je pri plávaní mimoriadne dôležité. Čo nám totiž pomôže perfektná synchronizácia rúk a nôh, keď v polovici bazéna lapáme po kyslíku. Naučiť sa správne dýchať však nie je také jednoduché a je ideálne to robiť pod dohľadom trénera. Práve ten totiž dokáže identifikovať zlozvyky a naučiť nás rytmicky zosúladiť nádychy a výdychy.

 

Prečo je správne dýchanie pri plávaní dôležité?

 

Alebo takto: prečo je správne dýchanie dôležité pri akomkoľvek športovom výkone či fyzickej aktivite? 

 

Okysličenie všetkých našich orgánov a telesných partií je potrebné k tomu, aby mohli optimálne fungovať. Ak je nejaká časť nášho tela neokysličená, klesá náš výkon a koordinácia. Plytké dýchanie teda priamo vedie horším výsledkom, keďže pri ňom neprijímame dostatočné množstvo kyslíka na to, aby zásobil celý náš organizmus.

 

Plávanie nie je výnimkou. Tu má však dýchanie dve špecifiká.

 

  • vydychovanie s hlavou pod vodou – hlavu je pri plávaní potrebné držať predovšetkým pod hladinou. Ak ju totiž máme nad vodou, naše nohy klesajú ku dnu, vzniká záťaž na chrbticu a zvyšuje sa odpor vody. Plávanie je takto pomalšie a tento spôsob navyše môže viesť až k vzniku bolestí.
  • rytmizované dýchanie – platí jednoduché pravidlo: nadychujeme sa nad hladinou, vydychujeme do vody. Pri rýchlom plávaní sa nedá efektívne nadýchnuť a vydýchnuť keď je hlava vonku. Samozrejme, pod hladinou sa nedá nadýchnuť, iba vydýchnuť. Je potrebné tak robiť intenzívne, pretože voda vytvára odpor. Nádych a výdych musia tvoriť neprerušovaný cyklus s dokonalým rytmom.

 

Ako správne dýchať pri jednotlivých plaveckých štýloch?

 

Poďme si v krátkosti povedať, aké sú správne zásady dýchania pri plávaní pŕs, kraula, motýlika a znaku.

 

  • prsia – nádych prebieha v momente, keď sa hlava vynorí nad hladinu, čo je pomerne intuitívne. Pre zvýšenie efektivity je však potrebné nadýchnuť sa hneď, ako sú nad hladinou naše ústa. Za tým okamžite nasleduje ponor a výdych.
  • kraul – dýchanie pri tomto plaveckom štýle je o čosi náročnejšie, pretože pri nádychu sa hlava vytáča nabok. Opäť platí, že nádych by mal ideálne prebehnúť hneď v momente, ako sú nad hladinou vody naše ústa. Hlava by sa nemala príliš dvíhať, iba mierne vytočiť do strany. Výdych prebieha explozívne do vody v momente ponoru a  tesne predtým než, hlava vystúpi nad hladinu.
  • motýlik – keďže pohyb pri tomto plaveckom štýle je do istej miery podobný prsiam, aj dýchanie je takmer rovnaké. Vynorenie nad hladinu je pri motýliku o čosi intenzívnejšie, nádych je teda potrebné lepšie načasovať. Hlava sa nevytáča nahor, ostáva v jednej rovine s telom a smeruje ku dnu. Výdych prebieha do vody v momente ponoru.

znak – dýchanie pri tomto štýle sa môže zdať jednoduché, keďže hlava je celý čas nad hladinou. Problémom je však špliechajúca voda, ktorá často zasahuje tvár a vojde do nosa či do úst. Je preto mimoriadne dôležité zosynchronizovať svoje ruky a nohy a udržiavať telo v konštantnej, stabilnej polohe. Je potrebné rytmicky striedať nádych a výdych, vyhýbať sa plytkému dýchaniu a zadržiavaniu dychu.

Menu