Plávanie ako ideálna aktivita psychohygieny

Stres je všadeprítomný. Žiaľ, taká je realita dnešných dní. Našťastie máme viacero osvedčených prostriedkov, ako proti nemu bojovať. Základom sú správne zásady psychohygieny, teda akejsi duševnej očisty a regenerácie. Medzi najsilnejších bojovníkov proti stresu patrí fyzická aktivita. A práve plavecký tréning je na tomto fronte mimoriadne účinný.

 

Prečo je stres nebezpečný?

 

Povedzme si najprv, ako u nás vzniká stres. Z fyziologického hľadiska ide o vnútorný proces, pri ktorom sa uvoľňuje hormón kortizol, nazývaný aj stresovým hormónom. Jeho zvýšené hodnoty so sebou nesú pocity psychického tlaku, únavy, úzkosti, podráždenia až depresií.

 

Stres netreba v žiadnom prípade podceňovať. Najmä ak sa stane chronickým problémom, vtedy sa už môže prejaviť aj na našom fyzickom zdraví. V najextrémnejších prípadoch dokonca môže viesť ku kardiovaskulárnym komplikáciám, nespavosti a celkovému zhoršeniu zdravotného stavu. Účinne proti nemu bojovať je teda jednou zo zásad psychohygieny. 

 

Plávanie ako efektívna aktivita psychohygieny

 

Prečo je plávanie považované za perfektný spôsob odbúravania stresu? Dôvodov je hneď viacero.

 

Už len samotný kontakt s vodou prináša nielen fyzické, ale aj psychické uvoľnenie. Myseľ podvedome zrelaxuje a navodzuje sa stav duševnej pohody. Mnohí ľudia ho prirovnávajú až k meditácii, ktorá tiež vedie k uvoľneniu psychického tlaku.

 

Plávanie ako aktivita psychohygieny má však aj vedecké opodstatnenie. Je totiž preukázané, že plavecký tréning stimuluje tvorbu mozgových buniek v častiach, ktoré najviac ovplyvňuje chronický stres. Pravidelná fyzická aktivita tohto druhu teda učí náš mozog zvládať stres jednoduchšie.

 

Pre fyzické, ale aj psychické zdravie je dôležitá správna cirkulácia krvi. Plávanie je v tomto ohľade perfektným spôsobom, ako ju dosiahnuť. Krvným obehom nám totiž do všetkých častí tela, vrátane mozgu, prúdia kyslík, glukóza a živiny. A niet sa čo čudovať, že vyživovaný mozog odbúrava stres jednoduchšie.

 

Plávanie je dobrá aktivita psychohygieny aj z toho dôvodu, že potláča vznik úzkosti a depresií, ktoré sú veľmi častými symptómami chronického stresu. Už len pol hodinka vo vode vedie k vyplavovaniu endorfínov, takzvaných hormónov šťastia. Ich produkcia potláča negatívne príznaky psychických ťažkostí.

 

V neposlednom rade je ku zvládaniu stresu potrebný aj dostatočný spánok. Uhádli ste, aj v tejto oblasti dokáže plavecký tréning pomôcť. Pravidelnou fyzickou aktivitou sa totiž unaví nielen telo, ale aj mozog, čo v kombinácii s produkciou endorfínov vedie k zlepšeniu kvality spánku.

 

Ako vidieť na základe napísaného, plávanie, ako forma efektívneho fyzického tréningu, je nepochybne jednou zo zásad psychohygieny. Tak nečakajte na to, kým sa váš stres stane chronickým a skočte hneď do bazéna.

Menu