3 najčastejšie chyby, ktoré robia plavci pri dýchaní

 

plavec v bazene plava kraula

Hlava, chrbtica a telesné jadro a ich zarovnanie vplývajú na každý pohyb vo vode. Keď jedna z týchto častí nie je v línii, tak bez rovnováhy sú aj zvyšné dve. To plavca vo vode spomaľuje a oslabuje jeho výkon.  Možno by ste to nepovedali, ale na udržanie rovnováhy vplýva aj správna technika dýchania. Ak sa pri ňom dvíhate vysoko nad hladinu, alebo sa príliš vytáčate, vaša hlava už nie je zarovnaná s chrbticou a jadrom, čo ovplyvňuje celý plavecký záber a kop.

Aj preto je mimoriadne dôležité naučiť sa správnu techniku dýchania. Najlepšie urobíte, ak sa zveríte do rúk odborníkom. Veľmi radi vás privítame na našom individuálnom kurze plávania v Bratislave, ktorého súčasťou sú aj dychové cvičenia. Trénujte vitálnu kapacitu pľúc a odmenou vám bude lepší výkon.

Poďme sa teraz pozrieť na najčastejšie chyby, ktoré robia plavci pri dýchaní. 

1. Dýchanie bez rytmu

Mnoho plavcov nemá pri plávaní konzistentný vzorec dýchania. Držať sa špecifického rytmu je základnou podmienkou toho, aby ste sa vo vode cítili pohodlne a podali dobrý výkon. 

Mnoho plavcov dýcha každé 2, 3 alebo 4 údery. Neexistuje univerzálne pravidlo, ktoré určuje, aká má byť frekvencia, resp. v akých intervaloch sa máte nadychovať a vydychovať. Do veľkej miery to závisí aj od vitálnej kapacity pľúc daného plavca, pričom začiatočníci, ktorí ešte rytmus nemajú zautomatizovaný, sa spravidla nadychujú častejšie

Plaveckí tréneri zvyknú pri kraulovi učiť dýchať na obe strany záberu. Nie je to pravidlo vytesané do kameňa a mnoho elitných plavcov dýcha len na jednu stranu. Minimálne v začiatkoch je však vhodné osvojiť si obojstranné dýchanie. 

Dýchanie v rytme je mimoriadne dôležité predovšetkým pri motýlikovi a kraule, avšak rolu zohráva aj pri prsiach (hoci dýchate po každom zábere) aj znaku (aj keď máte hlavu nad hladinou). 

2. Zadržiavanie dychu

Aj keď tréneri učia vydychovať do vody, mnoho plavcov – začiatočníkov to nerobí a zadržiava dych. Robia to inštinktívne bez toho, aby o tom vedeli. Preto, napríklad pri kraule, musia v momente, keď majú hlavu nad hladinou, urobiť nádych aj výdych. Tento čas je však príliš krátky na to, aby plavec urobil oba úkony efektívne. 

Zadržiavanie dychu spôsobuje rýchly nárast oxidu uhličitého v našom dýchacom systéme. To zvyšuje nutkanie znovu sa nadýchnuť, pretože tento atmosférický plyn je odpadový produkt a je nevyhnutné ho vydychovať. Zadržiavanie dychu teda vedie k častejšiemu a prerývanému dýchaniu. Aj to zhoršuje výkon. 

Riešením je naučiť sa pri plávaní vydychovať do vody. Je tak potrebné robiť kontrolovaným spôsobom, nie príliš prudko, ale ani príliš slabo. Opäť ide o niečo, čo si najlepšie osvojíte na kurze plávania pre dospelých. 

3. Zlé načasovanie

Táto chyba je mimoriadne častá a spočíva v tom, že sa nadychujete v nesprávnom čase. Opäť súvisí s udržiavaním správneho rytmu. Ak ho plavec nemá, nadychuje sa buď príliš skoro, oneskorene, alebo v neefektívnych intervaloch. 

Príliš skoré dýchanie je v tomto ohľade oveľa častejšie, predovšetkým pri kraule. Mnoho plavcov začiatočníkov tak robí v momente, keď ich ruka začne vychádzať z vody. To zvyšuje pravdepodobnosť, že si touto rukou šplechnú vodu do otvorených úst. 

Optimálne je začať nádych, keď vaša ruka vstúpi do vody a začínate ťahovú časť záberu. To môže byť spočiatku náročné, najmä ak plávate prirýchlo. Nehovoriac o tom, že do rytmu je potrebné zakomponovať aj výdych vo vode. 

Na našom individuálnom kurze plávania v Bratislave vás naučíme vyhnúť sa všetkým týmto chybám. Osvojíte si dychové cvičenia a chytíte ten správny rytmus. Ak sa chcete zdokonaliť v bazéne, neváhajte nás kontaktovať čím skôr. Radi vám pomôžeme. 

Menu