Ktorý plavecký štýl je najnáročnejší?

Aj keď sa individuálne odpovede na otázku z nadpisu môžu líšiť, spravidla je za najťažší štýl považovaný motýlik. Je mimoriadne dynamický a pri pomerne vysokej rýchlosti je pri ňom nevyhnutné koordinovať horné a dolné končatiny. Čo ešte mu pridáva na náročnosti? Ako si osvojiť správnu techniku plávania motýlika?

 

Prečo je motýlik náročný na zvládnutie?

 

Pre mnohých plavcov je motýlik najťažším štýlom z toho dôvodu, že si vyžaduje dokonalú synchronizáciu väčšiny svalov a končatín. Paží, ramien, chrbta, krku, trupu a nôh. Aj menšie nedostatky v pohybe týchto partií značne ovplyvňujú plavcovu synchronizáciu, výdrž a celkové pohodlie vo vode.

 

Nehovoriac o tom, že ide o jeden z najrýchlejších štýlov. Koordináciu a techniku teda musíte udržiavať vo vysokom tempe, čo je mimoriadne vyčerpávajúce.

 

Motýlik je oprávnene považovaný za najnáročnejší štýl a ak ho zvládnete, je to skvelý pocit. Cesta k dokonalosti je však tŕnistá a musíte si počas nej osvojiť viacero princípov. Pamätajte na to, že vám s celým procesom radi pomôžeme na našich individuálnych kurzoch plávania v Bratislave.

 

Ako si osvojiť správnu techniku plávania motýlika? 

 

Rozlišujeme tri spomenuté princípy, ktorých osvojenie je podmienkou zvládnutia motýlika.

 

Poloha tela

 

Nakoľko motýlik je sám o sebe náročný na kondičku, je dôležité, aby plavec držal správnu polohu tela a zbytočne sa dodatočne nevysiľovaľ. Chrbát je nevyhnutné mať v priamej línii od krku až po boky počas všetkých fáz záberu. Kým si tento princíp plavec neosvojí, musí sa naň zameriavať. Bez správnej polohy tela je záber slabší a/alebo dýchanie nesynchronizované.

 

Plavecký kop

 

Dva kopy na jeden záber sú alfou a omegou motýlika. Tento pomer si zapamätajte. Prvý kop začína v momente, keď plavec ponára ruky do vody na konci prípravnej fázy, a druhý nasleduje vtedy, keď sú ruky približne v polovici záberu. 

 

Bez optimálneho načasovania je pre plavca  takmer nemožné udržať správnu polohu tela. Propulzia (výbušný pohyb vpred) je slabá, končatiny sa skôr unavujú, výkon klesá.

 

Načasovanie

 

V motýliku určujú rytmus vašich záberov kopy, pričom ruky sa pohybujú v súlade s nohami. Rýchlejšie kopy znamenajú vyššiu rýchlosť záberov rúk. Načasovanie je preto kľúčom k správnej technike plávania motýlika. Aby bol pohyb čo najplynulejší, medzi kopmi nesmie byť prestávka. Jeden v tempe nasleduje druhý.

 

Plávať efektívne znamená plávať rýchlo a zvládnutie načasovania je nevyhnutné. Bez neho nebude sila záberov a kopov správne rozložená a využitá.

 

Zdá sa vám to komplikované? Áno, ale aj kvôli technickej náročnosti je motýlik považovaný za najťažší plavecký štýl. Nemusíte sa však obávať. Ak sa zapíšete na náš individuálny kurz plávania v Bratislave, zvládnete aj túto métu.

Menu